otoGISStrona główna |  KontaktZakres działalności

Mapy do celów projektowych
 
Niemal każda inwestycja budowlana rozpoczyna się od przygotowania map, na podstawie których projektant będzie mógł przygotować projekt inwestycji. Mapy takie zwane "mapami do celów projektowych" muszą być również przygotowane na potrzeby budowy domów jedno lub wielorodzinnych w tym dla przyłączy takich jak np. woda czy kanalizacja. Mapę do celów projektowych wykonuje geodeta uprawniony, a zakres wymaganej treści wynika z norm geodezyjnych oraz potrzeb projektanta.
 

Tyczenie budynków
 
W celu bezpiecznej realizacji budowy należy zadbać o prawidłowe określenie położenia budynku na działce budowlanej. Położenie to musi być zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym. Realizacja tego zadania przez geodetę zapewnia zgodną z przepisami realizację inwestycji.
 

Mapy do celów prawnych
 
Mapy do celów prawnych dotyczą zagadnień związanych z własnością gruntów i budynków. Konieczne są do realizacji takich zadań jak podział działki, połączenie działek, ujawnienie budynku w ewidencji gruntów i księgach wieczystych. Oferujemy również usługę polegającą na porównaniu rzeczywistych granic nieruchomości z tymi wynikającymi z dokumentacji geodezyjnej, dzięki czemu można uniknąć niespodzianek na etapie sprzedaży czy nabycia nieruchomości.
 

 

Bazy danych, przetwarzanie informacji
 
Zajmujemy się odczytem i przetwarzaniem informacji składowanych w różnych formatach, zarówno bazodanowych (Oracle, SQL Server, Informix, MySQL) jak i innych (tekstowe czy binarne). Służymy pomocą przy konwersji danych, realizacji raportów czy połączeń pomiędzy różnymi dostawcami danych.
 

Systemy CAD i GIS
 
Posiadamy duże doświadczenie w realizacji opracowań z wykorzystaniem systemów CAD (MicroStation, AutoCAD) oraz GIS (ESRI, Bentley, Intergraph). Służymy pomocą w przygotowaniu zarówno danych wektorowych jak i rastrowych niezbędnych do bieżącej pracy z wykorzystaniem systemów CAD i GIS
 

 


Przydatne adresy

Gdynia - Geodezyjny System Informacji Przestrzennej
Serwis internetowy Wydziału Geodezji Miasta Gdyni.
 
Gdynia >>

PODGiK Kartuzy
Strona główna Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kartuzach
 
Kartuzy >>

GeoPortal
Portal informacyjny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii obejmujący swym zasięgiem całą Polskę
 
GeoPortal>>

Internetowy System Aktów Prawnych
Serwis zawierający bazę tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim
 
ISAP>>

Rządowe Centrum Legislacji
Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów będące obowiązującym źródłem prawa. Zawiera elektroniczne wersje Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 
Centrum legislacji>>